Skip to main content

Priprema vizit karte

Priprema vizit karte u programu CorelDRAW X3

Otvorite novu stranicu Ctrl+N (File > New) Nakon toga definisite dimenzije stranice 92x52mm sto je standardna dimenzija vizit karte sa prepustom od 1mm sa svake strane. Napraviti pravougaonik dimenzija 90x50mm koji oznacava zonu secenja. Nacrtajte još jedan pravougaonik koji će oznacavati sigurnu zonu cije ce dimenzije biti 85x45mm zatim selektujte oba pravougaonika centrirajte ih u odnosu na stranicu (Arrange>Align and Distribute>Center to page). Uvezite sliku Ctrl+I (File>Import) sliku centrirajte na sredinu strane P (Arrange>Align and Distribute>Center to Page) staviti sliku u pozadinu Ctrl+End (Arrange>Order>To Back of page). Jako je bitno da slika koju ste uvezli bude u CMYK paleta boja i da njena rezolucija bude 300dpi. Takodje sem slika mozete koristiti i vektorske objekte. Ukucacu svoje podatke u vidu textualnog objekta i rasporediti u sigurnoj zoni. Fontove obavezno pretvorite u krive tako što ćete selektovati sve u vašem dokumentu Ctrl+A (Edit>Select All>Objects) , zatim razgrupišete sve (Arrange>Ungroup All), nakon toga selektujte samo sav tekst u dokumentu  (Edit>Select All>Text) i nakon toga pritisnete na tastaturi CTRL+Q (Arrange> Convert to Curves). Proverite u Dokument info da li u fajlu ne postoje fontovi (Text statistics) da li je slika u CMYK paleti boja (Bitmaps) (File>Document info) na kraju obrisite sigurno zonu i zonu secenja i snimite vizit kartu  Ctrl+S (Edit>Save).

Pravilna priprema vizit karte olaksava i nekad pojeftinjuje izradu vasih vizit karti.

Priprema vizit karte moze da se odradi i u drugim programima kao sto su Adobe Indisign , Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop ...

Priprema vizit karte ne trba da se radi u Wordu, Exelu, Paint Brushu, Auto Cad-u ...

vizit karte dimenzije Priprema vizit karte

Vizit karte dimenzije: 90mm x 50mm ili 85mm x 55mm su jedne od najstandardnijih velicina koji se koriste za dimenzije vizit karte.

Video prezentacija pripreme u Corelu:

Sve ovo možete pogledati u našoj video prezentaciji gde je pokazana priprema vizit karte:

 

  • Copyright 2023 © Štamparija PROOF
  • Bulevar Peka Dapčevića 37
  • 11040 Beograd, Srbija
  •  stari naziv ulice Kumodraška 253 
  • tel: 011/ 396 11 56, 011/396 11 78  
  • office@stamparija.rs

Heidelberg znak stamparija

Mutoh znak stamparija

Xerox znak stamparija