Skip to main content

Blokovska roba

Blokovska roba

Cenovnik: Blokovska roba

Papir : NCR - samokopirajuci, A4 format ,  100 listova u bloku

Komada 2 blk. 5 blk. 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100 blk.
Jedna boja 28e 31e 35e 46e 50e 115e 168e
Dve boje 47e 48e 58e 71e 86e 133e 210e
Tri boje 68e 72e 76e 91e 112e 156e 252e
Cetiri boje 78e 84e 94e 112e 126e 198e 294e
               
numeracija I perforacija  12e 12e 12e 18e 24e 30e 36e

ako je komplet od  2 lista - onda je to  50 kompleta po bloku            
ako je komplet od  3 lista - onda je to 33 kompleta po bloku            
CENE su date u eurima bez obracunatog PDV-a         

Papir : NCR - samokopirajuci, A5 format ,  100 listova u bloku      

Komada 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100blk.
Jedna boja 32e 35e 36e 66e 120e
Dve boje 48e 52e 58e 102e 133e
Tri boje 72e 74e 76e 124e 167e
Cetiri boje 84e 90e 94e 155e 203e
           
numeracija I perforacija  12e 18e 24e 30e 36e

ako je komplet od  2 lista - onda je to  50 kompleta po bloku            
ako je komplet od  3 lista - onda je to 33 kompleta po bloku            
CENE su date u eurima bez obracunatog PDV-a  

   

Blokovska roba moze biti: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, paragon blok, uplatnice, itd. Najčešće se rade u A4, A5 i A6 formatu.

Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru (specifična samokopirajuća vrsta papira) ali moze se stampati i na ofsetnom papiru i da se postavlja indigo izmedju strana. Prilikom popunjavanja se kopira svaki list ako je stampano na Ncr papiru. Kako bi popunili samo onoliko koliko Vama treba potrebno je koristiti razdelni karton, kod ofsetnog papira samo postavite indigo ispred strana na kojima zelite kopiju.

blokovska roba sa numeracijom perforacijom

Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju), numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) kad se radi perforacija da ne ispadaju iz bloka.

  • Copyright 2023 © Štamparija PROOF
  • Bulevar Peka Dapčevića 37
  • 11040 Beograd, Srbija
  •  stari naziv ulice Kumodraška 253 
  • tel: 011/ 396 11 56, 011/396 11 78  
  • office@stamparija.rs

Heidelberg znak stamparija

Mutoh znak stamparija

Xerox znak stamparija